Rufen Sie uns an (030) 22 66 29 - 0

Stockholm | Berlin

Per Theobaldt biträder allt ifrån privatpersoner till svenska och internationella företag. Per har speciell expertis för tysk-nordisk affärsjuridik och har stor erfarenhet av att lämna rådgivning i bolagsrättsliga och kommersiella frågor. Han arbetar med att rådge internationella klienter i samband med gränsöverskridande företagstransaktioner.

Verksamhetsområde
– Tysk företagsrätt
– Tysk arbetsrätt
– Tysk bolagsrätt
– Tysk affärsjuridik
– Tysk hyresrätt och bostadsrätt

Per Theobaldt – EU Advokat (Rechtsanwalt – Kammergericht Berlin)
pt@legalskills.de
Mobil +49 173 6166247

Januari 2020 :
Norra Bantorget
Olof Palmesgata 29, 4 tr
111 22 Stockholm

LEGAL SKILLS EEIG är ett samarbete mellan flera advokatbyråer med kontor i Berlin och
Helsingfors
Riga
Stockholm
Tallin
Vilnius

nach oben