Rufen Sie uns an (030) 22 66 29 - 0

Stockholm | Berlin

EU-advokat Per Theobaldt biträder allt ifrån privatpersoner till svenska och internationella företag. Per har speciell expertis för tysk-nordisk affärsjuridik och har stor erfarenhet av att lämna rådgivning i bolagsrättsliga och kommersiella frågor. Han arbetar med att rådge internationella klienter i samband med gränsöverskridande företagstransaktioner. Per Theobaldt hanterar bland annat nyetableringar av tyska, schweiziska och österrikiska verksamheter och bolag i Sverige.

Verksamhetsområde
– Företagsrätt
– Arbetsrätt
– Bolagsrätt
– Affärsjuridik
– Hyres- och bostadsrätt
– Företagsetablering på den tyska och svenska marknaden
– Corona Zuschuss Soforthilfe II – finansiering för företag i Tyskland

Per Theobaldt – EU-advokat | Rechtsanwalt
Ledamot av Sveriges advokatsamfund
pt@legalskills.de
Mobil +49 173 6166247

Norra Bantorget
Olof Palmesgata 29, 4 tr
111 22 Stockholm

LEGAL SKILLS EEIG är ett samarbete mellan flera advokatbyråer med kontor i Berlin och
Helsingfors
Riga
Stockholm
Tallin
Vilnius

nach oben