Telefon 030 22 66 29-0 Telefonzeiten Mo - Do 09:00 bis 17:00 und Fr 09:00 bis 13:00 Uhr

Stockholm | Berlin

EU-advokat Per Theobaldt biträder allt ifrån privatpersoner till svenska och internationella företag. Per har speciell expertis för tysk-nordisk affärsjuridik och har stor erfarenhet av att lämna rådgivning i bolagsrättsliga och kommersiella frågor.  Han arbetar med att rådge internationella klienter i samband med gränsöverskridande företagstransaktioner.  Per Theobaldt hanterar bland annat nyetableringar av tyska, schweiziska och österrikiska verksamheter och bolag i Sverige. Inom German desk har Per Theobaldt samlat erfarna jurister som behärskar såväl tyska som svenska i tal och skrift och har arbetslivserfarenhet från båda länderna. Per har interkulturell fingertoppskänsla. 

Verksamhetsområde 
 - Företagsrätt 
 - Arbetsrätt 
 - Bolagsrätt 
 - Affärsjuridik 
 - Hyres- och bostadsrätt
 - Företagsetablering på den tyska och svenska marknaden

Per Theobaldt - EU-Advokat | Rechtsanwalt 
Ledamot av Sveriges advokatsamfund
Ledamot av Tysklands advokatsamfund
Specialistadvokat för arbetsrätt (Tyskland)
Specialistadvokat för handel och bolagsrätt (Tyskland)
pt@legalskills.de  
Mobil +49 173 6166247 
Norra Bantorget
Olof Palmesgata 29, 4 tr
111 22 Stockholm 

LEGAL SKILLS EEIG är ett samarbete mellan flera advokatbyråer i Europa och Asien.